שיעורים מיוחדים

שיעורים בפרשת השבוע

בשנת תשע"ה נתרכז בשיעורי יום ו' בנושא השבוע שכל מרצה בוחר לעצמו.  אם עד כה נבנו השיעורים מסביב לפרשנים מסוימים הרי השנה יבחר מגיד השיעור  נושא מרכזי אחד בפרשה ויאיר אותו בעזרת המפרשים מנקודות מבט שונות. בדרך זו נעורר דיון רב כווני באחד הנושאים בפרשה ונדגים את העושר הרוחני בפרשנות היהודית לדורותיה

כל הציבור מוזמן להשתתף בשיעורים אלה המתקיימים  בימי שישי

תפילת שחרית 6:45
פת שחרית 7:15
השיעור 7:30

יהי רצון וכולנו נצא נשכרים מלימוד תורני ייחודי זה

פרשה עם
בחוקותיי נורית פריד
במדבר דודו גושן
נשא הרב משה רבינוביץ
בהעלותך יעל ציגלר
שלח לך סמי אדלר
קרח דפנה זיגמן-גן צבי
חוקת מאיר ברום
בלק שלמה מאיר
פנחס מאיר פרנקל
מטות-מסעי מרגלית שילה

פרשת השבוע על פי נחמה ליבוביץ

לימוד פרשת השבוע על פי הגיליונות של נחמה ליבוביץ ז"ל

בהנחיית יצחק ריינר

יום חמישי    •    א' תמוז    •    18.6.15    •    בשעה 20:15