דבר תורה

דבר תורה

רשימת הדרשות / הרצאות
תאריך הנושא שם הדרשן
פרשת חיי שרה -תשע"ח דורש אל המתים אליעזר יסלזון
פרשת וירה – תשע"ח תפילה בבית העלמין ותפילה על קברות צדיקים אליעזר יסלזון
פרשת וירה – תשע"ח סיפור העקידה ד"ר אברהם שפיר
פרשת ויקרא – תשע"ז אמירת הלל בבית הכנסת בערב פסח אליעזר יסלזון
פרשת יתרו – תשע"ז ברכת הלבנה אליעזר יסלזון
פרשת בשלח – תשע"ז אם אין מוסיקה – אין טעם לחיים ד"ר אברהם שפיר
פרשת בא תשע"ז ברכת הלבנה כברכת ראיה או כמצווה חודשית אליעזר יסלזון
פרשת וירא – תשע"ז ביקור חולים באמצעות הטלפון ומשמעותה של תפילה רצויה אליעזר יסלזון
פרשת לך לך – תשע"ד האלוהים של אברהם ד"ר יוסף הטב
פרשת לך לך – תשע"ד שאלת גשמים תשעד אליעזר יסלזון
שבת בלק תשנ"ג לא תתגודדו אליעזר יסלזון
פרשת וירא – תשע"ג שאילת גשמים אליעזר יסלזון
פרשת לך לך – תשע"ג שאילת גשמים – 1 אליעזר יסלזון
פרשת בהעלותך (ה)תפילת נשים – טיול בחברה הישראלית ובעם היהודי ד"ר עליזה לביא
שבת בהר תשע"א אינטרנט וזילותא דשבת אליעזר יסלזון
שבת מצורע תשע"א מנהג ומציאות, ופסיקת האג"מ והיעב"ץ בענין קטניות אליעזר יסלזון
שבת צו תשע"א דרשת שבת פ' צו / פ' זכור הרב ד"ר אהרן אדלר
שבת וישב תשע"א דרשת פ' וישב הרב ד"ר אהרן אדלר
שבת נח תשע"א וַיִּוָּלְדוּ לָהֶם – וַיּוֹלֶד ד"ר יוסף הטב
אלול תש"ע וישן מפני חדש תוציאו הרב ד"ר אהרן אדלר
שמחת תורה תש"ע דרשה לחתנים ד"ר יוסף הטב
ניסן תש"ע מכירת חמץ שעור ג' אליעזר יסלזון
ניסן תש"ע מכירת חמץ שעור ב' אליעזר יסלזון
ניסן תש"ע מכירת חמץ שעור א' אליעזר יסלזון
שבת בראשית תש"ע דרשה – שבת בראשית ד"ר יוסף הטב
שבת בהעלותך תשנ"ב הקדיש הרב ד"ר יצחק גוטליב