דף הבית

ברוכים הבאים לאתר של
בית הכנסת אהל נחמה

בית הכנסת אוהל נחמה
 

IF YOU WANT TO BE ADDED TO OUR MAILING LIST PLEASE SEND AN E MAIL TO

אם ברצונכם להירשם ברשימת הדפוצה שלנו, נא לשלוח כתובת הדוא"ל שלכם ל:
SHERWIN@ATID-EDI.COM 

 

זמני תפילה

שחרית

מנין ראשון מנין שני מנין שלישי
שבת 8:15
ימי א', ג', ד', ו' 6:15 6:45 8:15
ימי ב', ה' 6:05 6:45 8:15
ראשי חודשים 5:55 6:45 8:15

 

שיעורים 

השיעור

עם

יום

שעה

הערות

גמרא: מסכת סנהדרין

הרב דניאל טרופר

חמישי

17:30

בביתו

גמרא בצרפתית

הרב דב רוט

ראשון

20:15

הדף היומי

יהושפט הראל

א-ו *

6:00

*ובשבת בשעה 7:15

המשנה היומית

אברהם קסלר ושמשון לוינגר

א-ה

בין תפילת מנחה וערבית

גמרא לנשים: מסכת מכות

הרב יצחק גוטליב

שני

20:00

נא להביא גמרא לשיעור

שמונה פרקים של הרמב"ם

הרב אהרון אדלר

שלישי

20:00

גמרא: מסכת מגילה

הרב אהרון אדלר

רביעי

20:00

ענייני דיומא

הרב אהרון אדלר

שבת

בין מנחה קטנה לערבית

שיעור חודשי באנגלית, עולם של מנהגים

הרב אהרון אדלר

ראשון *

20:15

השיעור עם יום שעה הערות
גמרא: מסכת סנהדרין הרב דניאל טרופר חמישי 17:30 בביתו
גמרא בצרפתית הרב דב רוטבימי ראשון 20:15
הדף היומי יהושפט הראל א-ו* 6:00 *ובשבת בשעה 7:15
המשנה היומית אברהם קסלר ושמשון לוינגר א-ה בין תפילת מנחה וערבית
גמרא לנשים: מסכת מכות
*בהפסקה*
הרב יצחק גוטליב שני 20:00 נא להביא גמרא לשיעור
שמונה פרקים של הרמב"ם הרב אהרון אדלר שלישי 20:00
גמרא: מסכת מגילה הרב אהרון אדלר רביעי 20:00
ענייני דיומא הרב אהרון אדלר שבת בין מנחה קטנה לערבית
שיעור חודשי באנגלית, עולם של מנהגים הרב אהרון אדלר ראשון* 20:15